Antaxi

ANTAXI té com a objecte el foment i desenvolupament del sector del transport en autotaxi tenint en compte el caràcter de servei públic que aquest tipus de transport té reconegut i la seva importància per a l’interès general del nostre país.

ANTAXI assumeix la representació de les diferents organitzacions i federacions associades i la defensa i gestió dels interessos del col·lectiu del Taxi davant les administracions públiques tant a nivell estatal com autonòmic o local, així com davant de tot tipus d’entitats públiques o privades.

En l’actual situació del Sector, els objectius de ANTAXI són:

  • Lluita contra l’intrusisme i la competència deslleial i il·legal d’aquestes empreses que pretenen fer servir, fraudulentament, les autoritzacions VTC com a falsos taxis.
  • Treballar per un front comú del Taxi contra l’alliberament del Sector i pel compliment de l’1/30.
  • Defensar jurídicament el Taxi davant els tribunals i personar-se en tots aquells processos jurídics en els quals aquesta defensa es necessària.
  • Promoure el desenvolupament de lleis i normatives que no només protegeixin la nostra activitat, sinó que contribueixin al seu desenvolupament i millora constant.
  • Aconseguir el reconeixement de les malalties professionals vinculades a l’activitat pròpia del Sector i de la jubilació anticipada.

ANTAXI ostenta la representació del 39,7% del Sector davant el Comitè Nacional de Transport (segons l’última composició de l’any 2017). Des de llavors, ANTAXI ha continuat creixent. Actualment, ANTAXI agrupa més de 14.000 taxistes de tot l’estat. Les federacions i associacions que integren ANTAXI són les següents:

FEDERACIÓN VASCA DEL TAXI
FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DEL TAXI DE LAS ISLAS BALEARES
ASOCIACIÓN DE TAXISTAS DE LA RIOJA
FEDERACIÓN PROFESIONAL DEL TAXI DE MADRID
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE TAXISTAS AUTOPATRONOS DE NAVARRA
AGRUPACIÓ TAXI COMPANYS (Área Metropolitana de Barcelona)
ASSOCIACIÓ DEL TAXI INTERMUNICIPAL DE CATALUNYA
FEDERACIÓN CÁNTABRA DEL TAXI
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL RADIO TAXI ARAGON
CONFEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE LA COMUNIDAD DE VALENCIA
RADIO TAXI MÉRIDA
TAXIS RURALES DE SEVILLA
RADIO TAXI MURCIA
TAXI RURAL DE LOS PUEBLOS DE CÓRDOBA
FEDERACIÓN REGIONAL DEL TAXI DE CASTILLA LA MANCHA
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE TAXIS DE LA COSTA DEL SOL
FEDERACIÓN REGIONAL DEL TAXI DE CANARIAS
SINDICAT DEL TAXI DE CATALUNYA
ELITE TAXI BARCELONA.

 

ATC participa activament en ANTAXI i és membre del seu Comitè Executiu.

9 de Maig de 2019
Julio Sanz, president d’ANTAXI defensa al Taxi a la seu de la CNMC. Parlant clar.