Legislació

Reial decret llei 3/2018

Abril 2018
Modificació de la Llei 16/1987. de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor

Reial decret 1057/2015

Novembre 2015
Modificació de el Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres

Llei del Taxi 2003

Juliol 2003
DOGC núm.3926- 16/07/2003

Reial Decret 1211/1990

Octubre 1990
Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres.